สยามโกลบอลเฮ้าส์ บุรีรัมย์

บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ในการเปิดสาขาใหม่ที่ อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์