เกี่ยวกับเรา

บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด

เริ่มก่อตั้งในปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิต และจำหน่ายเคมีภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค อาคาร บ้านพัก ที่อยู่อาศัยตลอดจนโครงการก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ด้วยความมุ่งมั่นให้ได้ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง บริษัทฯ มีทีมงานนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง ค้นคว้าวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ ใช้มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 โดยมีโรงงานผลิตสินค้า และค้นคว้าวิจัยอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ตอบสนองความต้องการด้านเคมีภัณฑ์ก่อสร้างอย่างครบวงจรภายใต้แบรนด์ “ดร.ฟิคสิท” ซึ่งจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

global-house

hardware-houe

DO-HOME

home-hub

ภาพรวม

ด้วยความมุ่งมั่นให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง โรงงานผลิตสินค้าและค้นคว้าวิจัยอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ โดยมีทีมงานนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง ค้นคว้าวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ จนได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และการรับรองจาก Thailand Trust Mark ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์สำหรับบริษัทที่มีความพร้อมด้านคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคม รวมถึงสวัสดิภาพแรงงานที่ดี เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีมาตรฐานและคุณภาพทางด้านสินค้าและบริการ สามารถเชื่อถือได้ในระดับสากลและได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก

Thailand Trusted Quality

02-Gold-on-black

ISO 9001 UKAS

ISO-9001-UKAS-QUALITY

ISO 9001 Thailand

ISO-9001-THAILAND

Green Industry

logo-green-industry

Made in Thailand

20210712091817

ติดต่อเรา

บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด

อีเมล์: info@pidilitebamco.com