หนังสือแถลงการณ์ มาตรการในการขนส่งสินค้า

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในขณะนี้จังหวัดสมุทรปราการ ได้ยกระดับการบังคับใช้มาตรการ
ป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

หนังสือแถลงการณ์ ช่องทางติดต่อ

สืบเนื่องจากอาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์พบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จึงประกาศปิดพื้นที่ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่
วันที่ 9-11 มกราคม 2564

Covid19 Full

ทางบริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด ได้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด

promotion

พบกับโปรโมชั่นของสินค้า ดร.ฟิคสิทวันนี้ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มงานพื้น ครบ 3,000 บาท รับไปเลย เสื้อยืดแขนยาว

ไทวัสดุ ในการเปิดสาขาที่โคราช

บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด ร่วม แสดงความยินดีกับ ไทวัสดุ ในการเปิดสาขาที่โคราช

สยามโกลบอลเฮ้าส์ บุรีรัมย์

บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในการเปิดสาขาใหม่ที่ อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์

CSR โรงเรียนประถมสมบูรณ์

บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด ได้จัดทำ CSR ให้กับโรงเรียนประถมสมบูรณ์ บ้านดอนหนุน เวียงจันทร์ สปป.ลาว

อบรมพร้อมสาธิตสีและวัสดุเคลือบผิว

บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด จัดอบรมพร้อมสาธิตสีและวัสดุเคลือบผิว ให้แก่ร้าน ฮาร์ดแวร์เฮาส์ ทุกสาขา

Page 1 of 21 2