อบรมบุคลิค ภาพให้กับน้องๆ PC

ทางบริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมบุคลิคภาพให้กับน้องๆ PC ของเรา ในหัวข้อเรื่อง “ชาวดร.ฟิคสิท ดูดี เป๊ะเว่อร์.. ”
และได้มีการพาเยี่ยมชมโรงงานของเราในอุตสาหกรรมบางปู .. กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างให้น้องๆนำไปพัฒนาการทำงานและการบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอีกด้วย ….