โครงการ CSR ให้กับวัดผึ่งแดด

บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด ทำโครงการ CSR ให้กับวัดผึ่งแดด ต.ทับน้ำจ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้ชื่อโครงการ “คนยืนพื้น คืนสังคม” ที่ร่วมกันระหว่างพระนักพัฒนาและบริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด ร่วมกันทำเลนจักรยานรอบวัด
เพื่อให้เด็กมีที่ปั่นอย่างสนุกสนานและปลอดภัยทาสีสนามฟุตซอลใหม่สีสดใส ไม่ลื่นไถลและทำให้เด็กหันมาออกกำลังกายมากขึ้น ทาสีเสาธง ห้องกระจายเสียง ห้องน้ำ ลานรอบหอสวดมนต์ ลานรอบองค์พระ
และพื้นที่ทางเดินรอบที่ฌาปนกิจของวัด รวมไปถึงทาสีเคลือบป้องกันฝุ่นที่จอดรถสถานีอนามัย