ซีเมนต์ทากันซึม ชนิดตกผลึก

ขนาดบรรจุ

 • 4 กิโลกรัม
 • 20 กิโลกรัม

สี

 • ไม่ระบุ

รายละเอียด

ดร.ฟิคสิท คริสตัลไลน์ เป็นซีเมนต์พิเศษสำหรับทากันซึม ชนิดตกผลึกคุณภาพสูง ใช้ง่ายเพียงผสมกับน้ำสะอาดทาลงบนพื้นผิวคอนกรีต โดยจะซึมเข้าไปยังเนื้อคอนกรีต เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำ

ดร.ฟิคสิท คริสตัลไลน์ เป็นวัสดุทากันซึมที่มีหลักการทำงานต่างจากกันซึมประเภทอื่น ๆ

ดร.ฟิคสิท คริสตัลไลน์ หลังจากผสมหรือสัมผัสกับน้ำ และทาลงบนผิวคอนกรีต จะเกิดปฏิกริยาทางเคมี สร้างเข็มเล็กๆคล้ายผลึกจานวนมาก ซึ่งผลึกเหล่านี้ จะเข้าไปอุดรูพรุนหรือรอยแตกร้าวเล็กๆ บนพื้นผิวคอนกรีต เป็นการกั้นไม่ให้น้าซึมผ่านได้ โดยเฉพาะพื้นผิวที่ชื้น จะยิ่งทาให้การเกิดผลึกเกิดได้ลึกเข้าไปในพื้นผิวมากขื้น การเกิดผลึกอาจใช้เวลาประมาณ 7 วัน ถึง 1 เดือน จึงจะเกิดประสิทธิภาพการกันซึมสูงสุด ในการทาปฎิกิริยาสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น อุณหภูมิ ความหนาแน่นของคอนกรีต ความชื้นในพื้นผิว สภาพอากาศ ล้วนแล้วแต่มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดผลึก ซึ่งอาจใช้เวลาไม่เท่ากันในแต่ละสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

ดร.ฟิคสิท คริสตัลไลน์ ที่แห้งสนิทแล้ว เมื่อสัมผัสกับความชื้นก็จะสามารถกลับมาสร้างผลึกได้อีก ทาให้สามารถปกป้องพื้นผิวได้ยาวนาน ตราบใดที่มีความชื้นก็จะสามารถสร้างผลึกได้ต่อเนื่อง จากหลักการทางานที่ใช้การสร้างผลึกเล็กๆ ไปอุดรูพรุนหรือรอยแตกร้าวที่เกิดจากการหดตัวของคอนกรีต ทาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง จึงสามารถป้องกันการรั่วซึมได้อย่างถาวร และทนแรงดันน้าได้สูง ไม่ใช่แค่วัสดุที่ใช้ทาบนพื้นผิวทั่วไป

ลักษณะการใช้งาน

 • สระว่ายน้ำ
 • บ่อบาบัดน้ำเสีย
 • เขื่อน
 • ท่อน้ำคอนกรีต
 • โครงสร้างใต้ดิน ฐานราก
 • อุโมงค์
 • บ่อลิฟท์
 • กำแพงกันดิน
 • ท่าเรือ

ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลด