อีพ๊อกซี่ชนิด 2 ส่วน สำหรับเคลือบเหล็กและคอนกรีต

ขนาดบรรจุ

 • ชุดขนาด 17.5 ลิตร (24.5 กก)
  (ส่วนผสม เอ (Part A)ขนาดบรรจุ 14 ลิตร ส่วนผสม บี (Part B)ขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร)
 • ชุดขนาด 4.5 ลิตร (6.3 กก)
  (ส่วนผสม เอ (Part A)ขนาดบรรจุ 3.6 ลิตร ส่วนผสม บี (Part B)ขนาดบรรจุ 0.9 ลิตร)

สี

 • ไม่ระบุ

รายละเอียด

ดร.ฟิคสิท พิดิการ์ด 82 คืออีพ็อกซี่ที่เป็นของแข็ง 100% มีประสิทธิภาพในการปกป้องโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กจากการกัดกร่อนจากสารเคมีและการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม ดร.ฟิคสิท พิดิการ์ด 82 มีความสามารถในการยึดเกาะที่แข็งแกร่ง ความแข็ง ความหนืด การขยายตัวและการหดที่ดีเลิศ ตัวทนต่อสารเคมีได้เป็นอย่างดี ทนต่อน้ำทะเล น้ำเสีย น้ำเค็ม และน้ำมัน แม้ในการหดตัวสูงของสารเคมี เป็นไปตามมาตรฐานการเคลือบมอก. 691

ดร.ฟิคสิท พิดิการ์ด 82 ใช้งำนง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้สีรองพื้น มันมีความแข็งแรงทนต่อการใช้งานหนักทนนานรอยขีดข่วน ปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลักษณะการใช้งาน

เคลือบผิวป้องกันการกัดกร่อนสำหรับโครงสร้ำงคอนกรีตและโลหะ เช่น

 • การเคลือบภายนอกและภายในสำหรับโครงสร้ำงใต้ดินและใต้น้ำ
 • ปกป้องโครงสร้างพื้นผิวจำกการกระทำของคลื่นและคลื่นบำบัดน้ำเสีย
 • น้ำดื่ม
 • น้ำทะเล
 • ระบบระบายน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
 • การติดตั้ง Dock และ Harbor
 • คูลลิ่งทาวเวอร์

ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลด