แผ่นพีวีซีกันซึม ใช้ในรอยต่อโครงสร้าง

ขนาดบรรจุ

 • Central Bold 8 นิ้ว ยาว 9.5 เมตร
 • Dumbbell 6 นิ้ว ยาว 25 เมตร
 • Dumbbell 8 นิ้ว ยาว 25 เมตร
 • Central Bold 6 นิ้ว ยาว 25 เมตร
 • Central Bold 8 นิ้ว ยาว 25 เมตร
 • Central Bold 12 นิ้ว ยาว 25 เมตร

สี

 • ดำ

รายละเอียด

ดร.ฟิคสิท พีวีซี วอเตอร์สต๊อป เป็นแผ่นกันน้้ำระหว่างรอยต่อคอนกรีตที่ผลิตจากโพลีไวนิลคลอไรด์คุณภาพสูง ทำให้มีความคงทน และสามารถกันไม่ให้น้ำซึมผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยถูกออกแบบให้มีลักษณะที่มีขนาด รูปร่างหน้าตัดและความหนาต่างๆ กัน ขึ้นกับลักษณะการใช้งาน ใช้ติดตั้งในบริเวณรอยต่อโครงสร้างบริเวณที่สัมผัสน้้ำและมีโอกาสรั่วซึม สามารถใช้ได้ทั้งแบบรอยต่อทั่วไป (Construction joint) และรอยต่อชนิดขยายตัว (Expansion joint)

ลักษณะการใช้งาน

ติดตั้งไว้ในโครงสร้างบริเวณกึ่งกลางรอยต่อ ก่อนการเทคอนกรีต โดยสามารถใช้กับบริเวณต่างๆ ดังนี้

 • สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ
 • บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อบำบัดและกักเก็บสารเคมี
 • พื้นและผนังชั้นใต้ดิน
 • ดาดฟ้า
 • เขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ำ
 • ประตูเปิด ปิดน้ำ

ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลด