กาวปูซีเมนต์ปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ งานสระว่ายน้ำ

ขนาดบรรจุ

  • 20 กิโลกรัม

รายละเอียด

ดร.ฟิคสิท ฟีวิเมท เอ็กซ์แอล เป็นกาวปูกระเบื้องชนิดซีเมนต์ มีส่วนผสมของทรายคัดขนาด โพลีเมอร์ และสารผสมเพิ่มใช้สำหรับติดกระเบื้องแผ่นใหญ่ทั้งพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอก  ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ

ลักษณะการใช้งาน

  • สำหรับปูกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องแผ่นใหญ่และดูดซึมน้้าต่ำ เช่น แกรนิโต หินอ่อน หินกาบ หินธรรมชาติ โมเสคแก้ว
  • เหมาะสำหรับบริเวณทั่วไป ห้องครัว ห้องน้้า บ่อน้้า และสระว่ายน้้า
  • ยึดเกาะได้ดีบนพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐบล็อก และพื้นผิวที่มีการทากันซึม

ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลด