ซีเมนต์ซ่อมแซมคอนกรีต ชนิดผสมไฟเบอร์

ขนาดบรรจุ

  • 25 กิโลกรัม

สี

  • เทา

รายละเอียด

ดร. ฟิคสิท ยูนิรีแพร์ เอฟซี เป็นซีเมนต์สูตรพิเศษที่ไม่หดตัว และมีส่วนผสมของเส้นใย ช่วยทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้น โดยได้คัดสรรค์วัตถุดิบคุณภาพสูง

ดร. ฟิคสิท ยูนิรีแพร์ เอฟซี สามารถใช้งานได้กว้างขวางเหมาะสำหรับงานคอนกรีตหรืองานฉาบซ่อมแซมทั้งในแนวตั้ง และงานเพดาน เพราะไม่มีการหดตัว ค่าความแข็งแรงสูง การซึมผ่านของคลอไรด์ คาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ

ลักษณะการใช้งาน

  • งานซ่อมแซมคอนกรีตเก่า คอนกรีตที่เสื่อมสภาพไม่แข็งแรง
  • งานซ่อมแซมรอยบิ่นแตกของคอนกรีต
  • เหมาะกับงานที่ต้องการการต้านทาน คลอไรด์และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  • งานซ่อมแซมผนังและเพดาน
  • เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมโครงสร้าง