วัสดุยารอยหรืออุดรอยต่อ ชนิดเย็น (ประเภทใช้มือปั้นแล้วยาลงในร่อง)

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียด

ดร.ฟิคสิท อีซี่-ซีล เป็นวัสดุยาแนวหรืออุดรอยต่อชนิดเย็น ไม่ต้องต้ม ใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ยึดติดได้ดีกับคอนกรีต กระเบื้อง อิฐ ไม้ โลหะ ฯลฯ

ดร.ฟิคสิท อีซี่ – ซีล มีส่วนประกอบของสารไล่น้้าดังนั้นจึงสามารถยึดติดได้ดีแม้กระทั่งพื้นผิวที่เปียกชื้น สามารถทนและแช่อยู่ใต้น้้าได้ดี

คุณสมบัติ

  • ใช้ง่าย ไม่ต้องต้ม
  • เกาะติดได้ดีแม้กระทั่งผิวที่เปียกชื้นและใช้ยาแนว/อุดรอยรั่วใต้น้้าได้
  • ใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
  • สะดวก ปลอดภัย ประหยัดอุดรอยรั่วใต้น้้า

ลักษณะการใช้งาน

  •  ใช้ง่าย ไม่ต้องต้ม
  •  เกาะติดได้ดีแม้กระทั่งผิวที่เปียกชื้นและใช้ยาแนว/อุดรอยรั่วใต้น้้าได้
  •  ใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
  •  สะดวก ปลอดภัย ประหยัดอุดรอยรั่วใต้น้้า