เครื่องต้ม 2 ชั้น สำหรับยางหยอดร่องถนนคอนกรีต

 • S40L

สี

 • ไม่ระบุ

รายละเอียด

 • ถังแบบ 2 ชั้น ที่มีน้ำมัน HOT OIL หล่อเลี้ยงเป็นตัวกลางระหว่างชั้น สามารถต้มยางได้ครั้งละ 40 กก.
 • มีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของวัสดุยารอยต่อและน้ำมัน HOT OIL สามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ำมันไม่ให้สูงเกิน 240 °C และควบคุมอุณหภูมิของวัสดุยารอยต่อคอนกรีตจนกว่าจะหลอมละลาย ไม่ให้สูงเกิน 180 °C
 • หม้อต้มแบบกวนด้านข้าง ช่วยให้กวนวัสดุยารอยต่อคอนกรีตได้รอบทิศทาง ช่วยให้หลอมละลายเร็วขึ้นกว่าหม้อต้มทั่วไปประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถใช้ก๊าซหุงต้มในการต้มยาง
 • สามารถใช้ได้กับวัสดุยารอยต่อชนิดเทร้อน สำหรับถนนและสะพานคอนกรีต รวมถึงวัสดุยารอยต่อชนิดเทร้อน และทนน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น ลานจอดสนามบิน ปั๊มน้ำมัน

ลักษณะการใช้งาน

ขั้นตอนการเตรียมเครื่อง

 1. ตรวจเช็คระดับของน้ำมัน Hot Oil จากก้านวัด ระดับน้ำมันไม่ควรต่ำกว่าที่กำหนด
 2. ตรวจสอบปลายท่อหยอด Joint ต้องสะอาด และไม่มีสิ่งอุดตัน
 3. ยกถังแก็สมาประกอบถังแก็สเข้ากับเครื่องต้ม Joint หม้อต้ม 2ชั้น ติดตั้งสายยางจ่ายแก็สกับท่อจ่ายแก็สของเครื่องต้ม
 4. เปิดวาลส์ถังแก็ส และปรับแรงดันที่ 5 kg/cm2  ตรวจเช็คเกจวัดระดับของแก็สในถังว่ามีเพียงพอหรือไม่
 5. เปิดแก็ส และตรวจสอบท่อจ่ายแก็ส ว่ามีจุดรั่วของแก็สหรือไม่ ถ้ามีการรั่วของแก็สจะมีกลิ่นของแก็ส และมีเสียงของแรงดันแก็สดัง

ขั้นตอนการใช้เครื่องต้ม Joint หม้อต้ม 2 ชั้น

 1. จุดไฟติดแก็สใต้ถังหม้อต้มยาง
 2. สามารถปรับเร่งความร้อนได้ ที่วาลส์หมุนเตาแก็ส
 3. นำยางสำหรับหยอด Joint มาตัดแบ่งครึ่ง เพื่อใส่ในหม้อต้ม สามารถตัดแบ่งเป็นหลายๆ ส่วนได้ เพื่อให้ยางหยอด Joint ละลายได้เร็วขึ้น ควรใส่ยางหยอด Joint2ก้อน/ครั้ง                  (ไม่ควรใส่เกิน 3ก้อน)
 4. ต้มยางหยอด Joint จนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม (กรณีต้มยางหยอด Sealobond 1190ความร้อนที่เหมาะสมสำหรับการทำงานอยู่ในช่วง 160-180 °C)
 5. กรณีที่ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้ว สามารถปรับเบาไฟหม้อต้มได้ และให้ยกวาลส์กั้นหม้อ ให้ Joint ที่หลอมเลวแล้ว ไหลไปที่หัวหยอด Joint
 6. เปิดวาลส์หมุน สำหรับจุดไฟเผาที่หัวหยอด ให้จุดไฟเผาหัวหยอดให้ร้อน (เผาหัวหยอด Joint นานประมาณ 10-15นาที ก่อนหยอด)
 7. ตั้งหัวหยอดให้ตำแหน่งตรงกับร่อง Joint ที่ต้องการหยอด
 8.   หมุนวาลส์กั้นท่อหยอด ให้ยางหยอด Joint ไหลลงร่อง Joint ที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
 9.    การหยอด Joint ควรหยอดให้เกือบเต็มร่อง Joint ให้ต่ำกว่าขอบประมาณ 2มม.
 10.   การหยอดร่อง Joint ควรหยอด ยางหยอด Joint ให้หม้อต้มหมด ไม่ควรเหลือทิ้งไว้ในถัง เพราะเมื่อยางหยอดแห้ง จะอุดตันในท่อหยอด Joint และหัวหยอด Joint
 11. ในระหว่างทำงานห้ามเอามือสัมผัสยางหยอด Joint ที่หลอมเหลวแล้วเนื่องจากอุณภูมิสูงมาก
 12. เมื่อทำงานเสร็จแล้วให้ปิดวาลส์แก็สให้เรียบร้อย และควรยกถังแก็สออกจากตัวเครื่องต้มเพื่อความปลอดภัย

ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลด