อะครีลิคตีเส้นพื้นและถนนสูตรน้ำ แห้งเร็วชนิดสะท้อนแสง

ขนาดบรรจุ

  • แกลลอน 3 ลิตร
  • แกลลอน 18.925ลิตร

สี

  • เหลือง, แดง, ดํา, น้ำเงิน ,เขียว, ขาว

รายละเอียด

ดร.ฟิคสิท เซฟตี้ ควิค จีบี เป็นสีจราจรชนิดน้ำ ทำจากสีอะครีลิคชนิดพิเศษ เป็นสีผสมเสร็จที่ใช้น้ำเป็นตัวกลาง สำหรับใช้ตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรต่างๆ และจะสะท้อนกลับ (Retroreflective) ไดเ้มื่อโรยลูกแก้วบน ผิวหน้า และการสะท้อนแสงจะเกิดขึ้นหลังจากสีหลุดจากผิวหน้าของลูกแก้วเนื่องจากการจราจร ดร.ฟิคสิท เซฟตี้ ควิค จีบี มีคุณสมบัติแห้งต้วเร็ว สามารถเปิดการจราจรได้เร็ว ใช้พ่นหรือทำบนผิวทาง เช่น ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ผิวทางแอสฟัสต์ รวมทั้งขอบทาง

ลักษณะการใช้งาน

  • ทําหรือพ่นบนพื้นผิวยางมะตอย คอนกรีตอิฐก่อ บิทูเมนมาสติคโลหะ เหล็ก
  • สําหรับตีเส้นและทําเครื่องหมายจราจรต่างๆ เช่นเส้นจราจรขอบทางที่จอดรถเส้นแบ่งเขตโซนหยุด
  • สําหรับทําเครื่องหมํายความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลด