วัสดุยาแนวรอยต่อ บนที่เปียกชื้น เช่น ไม้ โลหะ ปูน

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียด

ดร. ฟิคสิท เรนโค้ท ฟิกซ์ แอนด์ ซีล เป็นวัสดุยาแนว/รอยต่อชนิดเย็น และใช้เป็นกาวในงานต่างๆ ผลิตขึ้นจากเรซิน ผงแร่ สารเคมีไล่น้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ยางมะตอยชนิดพิเศษ และหรือโพลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดพิเศษ และสารทำละลาย

ดร. ฟิคสิท เรนโค้ท ฟิกซ์ แอนด์ ซีล ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมสำหรับยาแนว และรอยต่อในงานก่อสร้างใต้ดิน รอยต่อที่อยู่ใต้น้ำ เหนือน้ำ และรอยต่อของงานก่อสร้างทั่วไปที่ต้องการวัสดุยาแนวเพื่อป้องกันการรั่วซึม

นอกจากนี้ ดร. ฟิคสิท เรนโค้ท ฟิกซ์ แอนด์ ซีล ยังมีคุณสมบัติที่ดีเลิศในการอุดรอยรั่ว เชื่อมประสานวัสดุต่างๆ

คุณสมบัติ

 • เหมาะสม: สามารถนำมาใช้บนพื้นผิวที่เปียกชื้น
 • การติดตั้ง: เหมาะสำหรับใช้ยารอยต่อทั้งแนวตั้งและแนวลาดเอียง
 • กาว: ยึดเกาะที่ดีกับผิวคอนกรีต โลหะ, ไม้, วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
 • จุดประสงค์:มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมในการหยุดน้้าและอุดรอยรั่วซึมของน้้า

ลักษณะการใช้งาน

เป็นวัสดุยาแนวรอยต่อรอยแตกรั่ว
 •  คลองคอนกรีตสำหรับชลประทาน – ยารอยต่อแนวตั้ง ลาดเอียง และแนวราบ
 •  ยารอยต่อแนวตั้ง ลาดเอียง และแนวราบ – เขื่อนคอนกรีต อ่างเก็บน้ำ ถนน และสะพาน ฯลฯ
 •  เรือ (ไม้และโลหะ) – ยารอยต่อระหว่างไม้กับไม้และโลหะกับโลหะ ฯลฯ
 •  ยารอยแตกสำหรับคอนกรีต หลังคาโลหะ, ไม้, ผนัง ฯลฯ
 •  ยารอยต่อคอนกรีตกับไม้สำหรับการก่อสร้าง
 •  ยารอยต่อคอนกรีตกับโลหะ
สำหรับใช้เป็นกาว
 •  กาวติดแผ่นเมมเบรนกับพื้นคอนกรีต, โลหะ, ไม้ ฯลฯ
 •  กาวติดแผ่นฉนวนกันความร้อนกับพื้นผิวคอนกรีต โลหะ ไม้ เป็นต้น