ชุดสีโคลด์พลาสติกเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล

ขนาดบรรจุ

  • ส่วนหนึ่ง A 16 กก. ส่วนหนึ่ง B 160 ก. ส่วนหนึ่ง C 16 กก.

สี

  • แดง, ขาว, เหลือง, ดำ, น้ำเงิน, เขียว, ส้ม, เทา

รายละเอียด

ดร.ฟิคสิท แทรกซ์ไทท์ แอนตี้-สกิด เซ็ท เป็นชุดวัสดุโคลด์พลาสติกสำหรับเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการ ลื่นไถล (Anti-Skid) ที่ใช้ อัดรีด หรือปาดลากบนพื้นผิวทาง เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากผิวถนนเปียกลื่นเมื่อมีฝนตก เช่น ทางโค้ง ทางแยก ทางลาดชัน และทางข้ามถนน สามารถใช้งานได้ทั้งพื้นคอนกรีต และพื้นยางมะตอยที่ เก่าและใหม่

ดร.ฟิคสิท แทรกซ์ไทท์ แอนตี้-สกิด เซ็ท เป็นชุดวัสดุโคลด์พลาสติก เป็นผลิตภัณฑ์หนืดที่ได้จาก องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนผสมหลัก ประกอบด้วยสารยึดกลุ่มเมทิลเมทาคริเลต (MMA หรอื Methyl Methacrylate Resin) และ ส่วนประกอบอื่น เช่น ผงสี ลูกแก้ว
สารทำให้แข็ง ประกอบด้วยกลุ่มเปอร์ออกไซต์ เช่น เบนโซอิลเปอร์ออกไซต์ (benzoyl peroxide) และ ส่วนประกอบอื่น วัสดุมวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) ที่มีขนาดตั้งแต่ 1-3 มม. เป็นส่วนประกอบในเนื้อวัสดุโคลด์ พลาสติก โดยใช้ผสมในส่วนผสมส่วนหลักให้เข้ากันดีก่อนทำงาน หรือโรยลงไปขณะทำงานโดยใช้ปริมาณไม่ต่ำ กว่า 30% ของน้ำหนักวัสดุประสานทั้งหมดที่ใช้

คณุสมบัติ

  • วัสดุโคลด์พลาสติกผลิตได้ตามมาตรฐาน มอก.2611 สำหรับทาเครื่องหมายบนผิวทาง
  • สามารถแข็งตัวได้หลังจากผสมวัสดุ ส่วนเข้าด้วยกัน ภายใน 7-15 นาที เปิดการจราจรได้ทันที
  • วัสดุประสานสามารถยึดเกาะวัสดุมวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) ได้สม่ำเสมอ
  • ให้สีสม่ำเสมอ ทนแดด ฟิล์มสีไม่แตกร้าว และทนด่าง
  • สามารถต้านการลื่นไถล (skid resistance) ตามมาตรฐาน EN 1436 Road Marking Materials – Road marking performance for road users
  • ทนการสึกกร่อน ตามมาตรฐาน EN 13197 Road Marking Materials – Wear simulator turntable
  • ทนต่อคราบน้ำมัน และสารเคมี สามารถยึดเกาะบนผิวยางมะตอย และคอนกรีตได้ดี

ลักษณะการใช้งาน

  • บริเวณถนนจุดอันตราย ที่มีการลื่นไถลได้ง่าย และจุดอันตราย เช่น ทางลงลาดชัน ทางโค้ง ทางแยก ทางข้ามถนน ทางลาดเอียงก่อนขึ้นสะพาน ทางด่วน มอเตอร์เวย์ ทางรถไฟ