ชุดวัสดุโคลด์พลาสติกสาหรับทาเครื่องหมายบนผิวทาง

 • ขนาดบรรจุ : ส่วนหนึ่ง A 16 กก. ส่วนหนึ่ง B 160 ก.
  สี :
  สีแดง, สีส้ม
 • ขนาดบรรจุ : ส่วนหนึ่ง A 4 กก. ส่วนหนึ่ง B 40 ก.
  สี :
  สีแดง
 • ขนาดบรรจุ : ส่วนหนึ่ง A 20 กก. ส่วนหนึ่ง B 200 ก.
  สี :
  สีแดง

รายละเอียด

ดร.ฟิคสิท แทรกซ์ไทท์ เป็นวัสดุโคลด์พลาสติกสาหรับทาเครื่องหมายบนผิวทาง (cold plastic for road marking materials) ที่ใช้พ่น อัดรีด หรือปาดลากบนพื้นผิวทาง เช่น ผิวทางซีเมนต์คอนกรีต ผิวทางแอสฟัลต์ รวมทั้งขอบทาง

ดร.ฟิคสิท แทรกซ์ไทท์ เป็นวัสดุโคลด์พลาสติก เป็นผลิตภัณฑ์หนืดที่ได้จากองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนผสมหลัก ประกอบด้วยสารยึดกลุ่มเมทิลเมทาคริเลต (MMA หรอื Methyl Methacrylate Resin) และส่วนประกอบอื่น เช่น ผงสี ลูกแก้ว
สารทำให้แข็ง ประกอบด้วยกลุ่มเปอร์ออกไซต์ เช่น เบนโซอิลเปอร์ออกไซต์ (benzoyl peroxide) และ ส่วนประกอบอื่น โดยผลิตภัณฑ์ได้ทำปฏิกิริยาทางเคมีเท่านั้น ใช้ทาเครื่องหมายบนผิวทางโดยเครื่องทาฟิล์มที่เหมาะสม และจะสะท้อนแสงได้โดยการผสมหรือโรยลูกแก้ว

คุณสมบัติ

 • วัสดุโคลดพ์ลาสตกิผลิตได้ตามมาตรฐาน มอก.2611 สำหรับทาเครื่องหมายบนผิวทาง
 • สามารถแข็งตัวไดห้ลังจากผสมวัสดุ 2 ส่วนเข้าด้วยกัน ภายใน 7-15 นาที เปิดการจราจรไดทันที
 • ให้สีสม่ำเสมอ ทนแดด ฟิล์มสีไม่แตกร้าว และทนด่าง
 • สามารถต้านการลื่นไถล (skid resistance) ตามมาตรฐาน EN 1436 Road Marking Materials – Road marking performance for road users
 • ทนการสึกกร่อน ตามมาตรฐาน EN 13197 Road Marking Materials – Wear simulator turntable
 • ทนต่อคราบน้ำมัน และสารเคมี สามารถยึดเกาะบนผิวยางมะตอย และคอนกรีตได้ดี

ลักษณะการใช้งาน

 • ใช้ทำเครื่องหมายบนผิวทาง เช่น ถนนทางจักรยาน รถมอเตอร์ไซด์ ที่จอดรถสำหรับคนพิการ ผู้หญิง
 • ใช้ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ลูกศร เครื่องหมายเตือน และสัญลักษณ์ต่างๆ บนพื้นผิวทาง

ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดคลิกเพื่อดาวน์โหลดคลิกเพื่อดาวน์โหลดคลิกเพื่อดาวน์โหลด