โคลทาร์ อีพ๊อกซี่ชนิด 2 ส่วน สำหรับเคลือบผิวคอนกรีต

ขนาดบรรจุ: 4.5 ลิตร, 17.5 ลิตร

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียด

ดร.ฟิคสิท โคลทาร์ อีพ๊อกซี่ 82 เป็นชนิดสองส่วน ประกอบด้วยน้ำมันโคลทาร์ เรซินอี่พ๊อกซี่เหลว และสารบ่มที่มีคุณภาพสูง แร่เฉื่อย สารเติมแต่ง และตัวทำละลาย สำหรับใช้เป็นสารเคลือบผิวเพื่อป้องกันการกัดกร่อนผิวคอนกรีต รวมทั้งโครงสร้างเหล็ก มีคุณสมบัติทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยม รวมทั้งในสภาวะอากาศที่มีความเข้มข้นของสารเคมีหรือสิ่งปฏิกูลโสโครก น้ำเค็มและกรดอินทรีย์ กรดอนินทรีย์ และด่าง และเหมาะสำหรับทาโครงสรา้งที่จมอยู่ใต้น้ำ เช่น ฐานรากโครงสร้าง, ถัง, งานบำบัดน้ำเสียโรงงาน น้ำทิ้ง จากท่าเทียบเรือ ฯลฯ

ลักษณะการใช้งาน

เคลือบผิวป้องกันการกัดกร่อนสำหรับโครงสร้างคอนกรีตและโลหะเช่น
  • บ่อบำบัดน้ำเสีย
  • ทางระบายน้ำทิ้ง
  • ท่าเรือและโครงสร้างท่าเรือ
  • ถัง
  • หอคอยเย็น
  • ฐานรากโครงสร้างใต้น้ำ
  • ปกป้องพื้นผิวโครงสร้างจากการสัมผัสกับคลื่น

ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดคลิกเพื่อดาวน์โหลดคลิกเพื่อดาวน์โหลด