วัสดุยาแนวรอยต่อ ชนิดอีพ๊อกซี่

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียด

ดร.ฟิคสิท โปรฟิกซ์ 500 เป็นวัสดุยาแนวรอยต่อชนิดอีพ๊อกซี่เรซิ่น คุณภาพสูงชนิด 2 ส่วน ใช้สำหรับเป็นวัสดุยาแนวรอยต่อทีต้องการการยึดเกาะสูง และแข็งแรงเป็นพิเศษ รวมทั้งใช้เป็นวัสดุเชื่อมประสานต่างๆ คือ สามารถใช้สำหรับเป็นวัสดุยาแนวรอยต่อ ร่องแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป และใช้เป็นกาวสำหรับติดหินต่างๆ เช่น หินธรรมชาติ หินอ่อน หินแกรนิต รวมทั้งใชเป็นกาวสำหรับปูกระเบื้องดินเผากระเบื้องหินเทียม กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องโมเสค ฯลฯ สามารถปรับแต่งลวดลายของหินและกระเบื้องได้ในขณะปู สามารถทำงานบนพื้นผิวที่มีความชื้นสูงและใช้เป็นกาวติดกระเบื้องใต้น้ำได้

คุณสมบัติ

  • เป็นวัสดุยาแนวรอยต่อชนิดอีพ๊อกซี่เรซิ่นคุณภาพสูง ชนิด 2 ส่วน อัตราส่วนผสม 1:1
  • ผสมและปาดใช้งานง่าย แห้งตัวเร็วประมาณ 30 นาที ช่วยลดระยะเวลาการท างาน
  • แรงยึดเกาะสูง เหมาะส าหรับท างานพื้นที่ที่ต้องการการยึดเกาะสูง และท างานได้บนพื้นผิวหลายชนิดเช่น คอนกรีต แผ่น precast หินธรรมชาติ ยิปซั่มบอร์ด ไม้ โลหะ
  • สามารถทางานบนพื้นผิวที่มีความเปียกชื้นสูง โดยไม่ไหลย้อยเมื่อยาแนวรอยต่อในแนวตั้ง
  • สามารถใช้เป็นกาวติดกระเบื้องใต้น้ำได้ เช่น การซ่อมแซมสระว่ายน้ำโดยไม่ต้องถ่ายน้ำออก
  • ทนน้ำ และ กันน้ำได้ดี โดยไม่หลุดร่อน เหมาะสำหรับงาน สระว่ายน้ำ ห้องน้ำ สปา ซาวน่า หรือบริเวณที่ต้องการการดูแลรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ เช่น โรงพยาบาล อุตสาหกรรมอาหาร ห้องครัว ห้องปฏิบัติการ ร้านอาหาร ฯลฯ มีสารป้องกันราด้า และ ตะไคร่น้ำ

ลักษณะการใช้งาน

  •  ยาแนวรอยต่อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป Pre-cast
  •  กาวติดหินธรรมชาติ หินอ่อน หินแกรนิต ฯลฯ
  •  กาวปูกระเบื้องดินเผา กระเบื้องหินเทียม กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องโมเสค ฯลฯ
  •  ซ่อมแซมกระเบื้องใต้น้ำ โดยไม่ต้องถ่ายน้ำออก