วัสดุโคลด์พลาสติกสำหรับเคลือบผิวทางจราจร

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม

รายละเอียด

แทรกซ์ไทท์ แอนตี้ สเตน เป็นวัสดุโคลด์พลาสติก อัตราส่วนผสม 1:1 ใช้สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีสวยงามยาวนาน พร้อมทั้งมีความทนทานสูง แทรกซ์ไทท์ แอนตี้ สเตน สามารถทำงานได้ทั้งเครื่องพ่นชนิด 2 ส่วนผสมและลูกกลิ้ง

แทรกซ์ไทท์ แอนตี้ สเตน แห้งตัวเร็ว สามารถเปิดให้สัญจรได้ทันที ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากการทำงาน ในสภาพอากาศร้อนชื้น

แทรกซ์ไทท์ แอนตี้ สเตน เป็นวัสดุโคลด์พลาสติก ที่มีความหนืด ประกอบด้วย 4 ส่วนผสม ดังนี้

  • ส่วนผสม A: ประกอบด้วยสารกลุ่มเมทิลเมทาคริเลต (MMA หรือ Methyl Methacrylate Resin)
  • ส่วนผสม B: ประกอบด้วยสารกลุ่มเมทิลเมทาคริเลต (MMA) ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับส่วน A หลังจากขั้นตอนการผสม
  • ส่วนผสม C: ตัวทำปฏิกิริยา/สารทำให้แข็ง ประกอบด้วยผงเบนซิลเปอร์ออกไซด์ (BPO)
  • ส่วนผสม D: วัสดุมวลรวม มีหลายขนาด ใช้สำหรับปรับสภาพพื้นผิวและเพิ่มประสิทธิภาพการเสียดทาน เพื่อความปลอดภัยและข้อกำหนดต่างๆ

ลักษณะการใช้งาน

แทรกซ์ไทท์ แอนตี้ สเตน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลือบพื้นผิวให้สวยงาม และสามารถคงสีสวยได้ยาวนานในพื้นที่ที่มีความสำคัญ เช่น พื้นที่สัญจรสาธารณะที่สำคัญ เขตปลอดภัย สถานที่สำคัญ การกำหนดพื้นที่ด้วยสี และพื้นที่ความปลอดภัยในการจราจร