สนามบาสเก็ตบอล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีก่อสร้าง


มูลค่าโครงการ


ที่ตั้งโครงการ

จ.มหาสารคาม
ปริมาณพื้นที่ใช้งาน

1,687 ตร.ม