สนามฟุตซอล ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จ.กาญจนบุรี

ปีก่อสร้าง


มูลค่าโครงการ


ที่ตั้งโครงการ

ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จ.กาญจนบุรี
ปริมาณพื้นที่ใช้งาน