สนามเทนนิส โรงเรียนเตรียมทหาร

ปีก่อสร้าง


มูลค่าโครงการ


ที่ตั้งโครงการ

โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก
ปริมาณพื้นที่ใช้งาน