หน่วยงาน แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) สายตากแม่สอด

ปีก่อสร้าง


มูลค่าโครงการ


ที่ตั้งโครงการ

จังหวัดตาก
ปริมาณพื้นที่ใช้งาน

ระยะทาง 10 กม.