อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ปีก่อสร้าง


มูลค่าโครงการ


ที่ตั้งโครงการ

จ.เชียงใหม่
ปริมาณพื้นที่ใช้งาน

700 ตรม.