โครงการ ต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลงและทางยกระดับข้ามแยกศิริราช

ปีก่อสร้าง

2019
มูลค่าโครงการ


ที่ตั้งโครงการ

จ.กรุงเทพฯ
ปริมาณพื้นที่ใช้งาน