โครงการ ทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ จ.เชียงใหม่

ปีก่อสร้าง

2019
มูลค่าโครงการ


ที่ตั้งโครงการ

จ.เชียงใหม่
ปริมาณพื้นที่ใช้งาน