โครงการ ปรับปรุงอาคารห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ปีก่อสร้าง

2021
มูลค่าโครงการ


ที่ตั้งโครงการ

จ.เชียงใหม่
ปริมาณพื้นที่ใช้งาน