โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ชั้น 5

ปีก่อสร้าง

2023
มูลค่าโครงการ


ที่ตั้งโครงการ

จ.สระบุรี
ปริมาณพื้นที่ใช้งาน

1,000 ตารางเมตร