โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานี

ปีก่อสร้าง


มูลค่าโครงการ


ที่ตั้งโครงการ

จังหวัดอุดรธานี
ปริมาณพื้นที่ใช้งาน