โรงเรียน บ้านควนลำพู

ปีก่อสร้าง


มูลค่าโครงการ


ที่ตั้งโครงการ

จ.นครศรีธรรมราช
ปริมาณพื้นที่ใช้งาน