โรงแรมอีเมอเรียล การ์เด้น อินเตอร์เนชั่นแนล, อินโดนีเซีย

ปีก่อสร้าง


มูลค่าโครงการ


ที่ตั้งโครงการ

ประเทศอินโดนีเซีย
ปริมาณพื้นที่ใช้งาน