โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

ปีก่อสร้าง


มูลค่าโครงการ


ที่ตั้งโครงการ

แม่เมาะ จ.ลำปาง
ปริมาณพื้นที่ใช้งาน

บริเวณหอคอยเย็น พื้นที่ 10,000 ตรม.